-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

 

 -  

Kvalitetskontroll

Kontrollplan

Våra montörer utför löpande egenkontroller och bockar för dem i en kvalitetskontroll, (egenkontroll). Detta för att entreprenaden, beställaren och vi ska kunna säkerställa ett kvalitativt genomförande.

 

Pos AMA Benämning Ansv Datum Sign Anm
  B3.2 Rivning och demontering        
  I.1 Rörledningar        
    Kallvatten - varmvatten - WC        
    Provtryckning        
    Värme        
    Provtryckning        
    Avlopp        
    Fall        
  R6.21 Radiatorer        
    Typ        
    Strömningsriktningar        
  S2.3 Tvättställ        
    Typ        
    Tätt avlopp/huv/vattenlås        
    Montering        
  S4.2 Blandare        
    Typ        
    Rätt kopplad kv och vv        

 

............................................
Kontrollansvarig

............................................
Kvalitetsansvarig

 - Tillbaka  -    Upp  -