-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Kvalitet och miljö

Vy av Västerås från Mälaren.

 

 -  

Miljö

Vår verksamhet bedrivs med allt starkare medvetenhet om miljön, hur den påverkas och hur vi på bästa sätt kan skona den. Vårt miljöarbete innebär en helhetssyn.

Målet är att anpassa verksamheten till naturens kretslopp. Våra installationer är miljöanpassade så långt det är möjligt. Vi försöker hushålla med resurser såsom energi och vatten.

Materialet vi väljer är i första hand miljövänligt. Våra montörer är självklart väl insatta i företagets miljöpolicy och långsiktiga miljöarbete. De fortbildas löpande i VVS relaterade miljöfrågor.

 - Tillbaka  -    Upp  -