-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Tjänster

Verksamhetsbild

KV Fyrtornet grundläggning

 

 -  

Entreprenad

Entreprenad är basen i VVS-Rörs verksamhet. Vi har lång erfarenhet inom området nyproduktion, rot-arbete, industri.

Vi samarbetar med alla typer av byggföretag, fastighetsbolag, landsting, kommuner, industrier, företag och organisationer.

Du anlitar oss för allt från mindre ombyggnader till stora och kvalificerade installationer. Våra tjänster i VVS-Rör med egen VS-projektör gör att vi kan ta totalansvar från idé till färdig entreprenad.

VVS-Rör strävar efter att, genom partringsentreprenad med byggentreprenörer, involveras i projektprocessen i ett tidigt skede. Vilket effektiviserar byggprocessen och låter kunderna dra nytta av hela den kompetens som finns i företaget. Arbetssättet gynnar både kvalitet och effektivitet.
 - Tillbaka  -    Upp  -