-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Tjänster

Verksamhetsbild

Servicebil

 

VVS-Rör AB är ett auktoriserat VVS-företag i Västerås.

 

 -  

Tjänster

Vår verksamhetsinrikning tillsammans med vår mångåriga erfarenhet inom VVS, Industri och teknik, erfaren och kompetent personal, ändamålsenlig produktionsutrustning samt ett kvalitets- och miljöledningssystem, ger våra nuvarande och framtida kunder de mest effektiva och flexibla lösningar på sina krav och behov.

Vi är verksamma i hela Mälarområdet med tonvikt på Västerås och Uppsala.

VVS-Rör erbjuder kvalitets- och miljösäkrade VS- och Industrientreprenader och service.

VVS-Rörs verksamhet är indelad i tre områden:

  • VVS-entreprenad
  • Projektering
  • Service - Rörmokeri/Rörservice

Inom områdena VVS och Service utför VVS-Rör allt från stora totalentreprenader och ROT-arbeten (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) till mindre underentreprenader och servicearbeten.

VS-projektering ritar vi i autocad både i 2D och 3D.

Inom området Service utförs olika servicearbeten inom VVS, Industri och Verkstad åt såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

Auktoriserad VVS-företag =
Köptrygghet och kompetens

Vår affärsidé är att med kompetent ledning, ansvarsfullt yrkesfolk och med moderna produktionsmetoder utföra kostnadseffektiva och säkra VS-installationer med garanti.


För mer information om respektive tjänst, se vänstermenyn.

 - Tillbaka  -    Upp  -