-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Uppdrag

Verksamhetsbild

 

 -  

Uppdrag - 1999

Kv Topelius i Uppsala

Beställare är NCC Bostad. Objektet består i att bygga 58 st lägenheter i tre punkthus på vardera 5 våningar. Arbetet startade i början av november 1999 och beräknas stå klart i december 2000. Kulvertledningar från undercentralen till resp. hus ligger på plats. Avlopp, värme och vattenledningar monteras nu i bottenplattan i hus A.

FMV Stockholm

Årsentreprenaden för FMV i Stockholm. Avtalet löper under två år med option på förlängning. Michael Klintskär kommer att agera som huvudmontör och utföra alla typer av VVS- installationer.

Kv Kronåsen Uppsala

Rörentreprenaden på KV Kronåsen i Uppsala. Beställare är HSB. Byggenreprenör är NCC Bostad. Objektet är att bygga två parhus med vardera två lägenheter på ca 140 kvm. Start okt- 1999, klart mars-00.

Kv Lindöberg Vallentuna

Rörentreprenaden på KV Lindöberg i Vallentuna. Beställare är JM-bygg i Uppsala. Objektet är att i etapp 1 utföra 28 st fristående villor med golvvärme och utsikt över Lindö golfklubb. Start okt-99, klart maj -00

 - Tillbaka  -    Upp  -