-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Uppdrag

Verksamhetsbild

 

 -  

Uppdrag 2001

FVM

Vi har fått i uppdrag att utföra kyl-entreprenaden på FVM annexet i Stockholm. Beställare är FMV. Byggare är SH-Bygg AB. Start nov-01 klart feb-02.

Hästhoven etapp 2

Vi fortsätter med att utföra rörinstallationerna på 14 lägenheter i ett punkthus på Hästhoven. Beställare är JM i Västerås och byggare är Ångström & Öholm AB. Arbetet startar i dec-01 och skall vara klart till sommaren 2002.

32 villor i Sigtuna

Vi har fått i uppdrag att utföra rörinstallationen i 32 villor i Sigtuna. Beställare är Riksbyggen och byggare är JM Uppsala. arbetet startar med projektering i dec-01 och skall vara inflyttnings klara vid årsskiftet 02-03.

Kv Munin 2

Vi har fått i uppdrag att utföra kyl och VS-entreprenaden av kontor på 17000 kvadratmeter samt galleria i centrala Uppsala. Arbetet kommer att sysselsätta 6-10 montörer under ca ett års tid. Beställare är NCC Fastigheter och byggare är NCC i Uppsala. Start maj-01, beräknas vara klart sep-02.

Kv Skogsbyn

Vi har fått i uppdrag att urföra VS-entreprenaden av 15 st villor i Uppsala. Beställare och byggare är JM i Uppsala. Start maj-01 med ett visningshus, resterande start okt-01. Beräknas vara klart maj-02.

Kv Hagaliden

Uppdraget består av att utföra VS-entreprenaden av 12 st radhus samt värme/vattenkulvert vid gamla Hagaskolan i Västerås. Beställare är JM i Västerås och byggare är NCC i Västerås. Start maj-01. Beräknas vara klart i okt-01.

Kv Thisjödahl

Vi har fått i uppdrag att utföra rörentreprenaden av 10 st villor i Sigtuna. Beställare: JM i Uppsala Byggentreprenör: JM. Start feb -01 klart aug -01.

Kv Hästhoven i Västerås

Vi skall utföra rörentreprenaden av 13 st lägenheter i gamla Hästhovsskolan. Beställare och byggare: JM i Västerås. Start feb -01. Beräknas vara klart till semestern.

Kv Domarringen

Vi skall tillsammans med Skanska Uppsala utföra VVS-entreprenaden för 60 nyproducerade lägenheter i fem våningar vid Tunabackar i Uppsala. Byggare: Skanska Beställare: Riksbyggen. Start april -01 klart april -02.

Kasern 4 KA 1 Vaxholm Rindö

Tillsammans med Bravida skall vi utföra ny kylanläggningen. Byggare: NCC Stockholm Beställare: Fort V Start feb- 01 klart april -01.

Nya bränsledepån på Arlanda

Vi har fått i uppdrag att utföra VVS/KYL- installationen på bränsledepån på Arlanda. Arbetet består av kontor, verkstad, kulvert. Byggare: NCC Uppsala Beställare: Luftfartsverket. Start jan -01 klart aug -01.

KV Gransäter i Knivsta

Vi skall utföra rörinstallationen på 38 fristående villor i Knivsta utanför Uppsala Beställare och byggare: JM Uppsala Start: vecka 15 beräknas vara klart april 2002.

KV Lövängeby Barkarö Västerås

Vi skall utföra rörinstallationen på 13st villor i etapp 1 vid Barkaröbygata. Beställare: JM Västerås Byggare: Ångström & Öholm AB. Start mars 01.

 - Tillbaka  -    Upp  -