-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Uppdrag

Galgbacken Uppsala

Galgbacken Uppsala

Ulleråker park Uppsala

 

 -  

Uppdrag 2002

Hemdahl Västerås

Vi har fått uppdraget att utföra rör-entreprenaden på 12 radhus. Beställare är JM västerås och byggare är NCC Västerås AB. Arbetet som startade i augusti-02 skall vara klart i april-03.

BRF Galgbacken Uppsala

Vi har fått uppdraget att utföra rör-installationerna på 70 lägenheter i sista etappen vid Tunabergsområdet i Uppsala. Beställare är Riksbyggen och byggare är Skanska i Uppsala. Arbetet startade med projektering i juni-02 och byggstart okt/nov-02. Arbetet skall vara klart till jul 2003.

KV Trekanten

Vi har fåttuppdraget att utföra rör/kyl-installationen på ombyggnad/tillbyggnad av bibloteket i Strängnäs. Beställare är Strängnäs kommun och byggare är NCC Eskilstuna. Arbetet startade med produktion i oktober-02 och skall vara inflyttningsklart maj-03.

Tre Vapen Stockholm

Vi har fått förtroendet att byta ut värmecentralen på 6mw för hela Tre vapen i Stockholm. Arbetet startade sep-02 och skall stå klart till nov-02.

KV Aspsoppen

Vi har fått i uppdrag att utföra rörentreprenaden på 48 lägenheter som uppförs i 4 huskroppar i Strängnäs. Beställare är Riksbyggen och byggare är Ångström & Öholm AB. Arbetet som startade i maj-02 skall vara klart i feb-03.

KV Portalen Uppsala

Vi har fått i uppdrag med att utföra rör-installationerna på 63 lägenheter i första etappen. Totalt skall det byggas ca 170 lägenheter. Beställare och byggare är NCC i Uppsala. Arbetet startar med projektering i april-02 och byggstart okt/nov-02 . Arbetet beräknas vara klart till december 2003.

KV Gippen 4 Västerås

Vi har fått i uppdrag att utföra rörnstallationen i 47 lägenheter. Objektet ligger vid natursköna Östermälarstrand i Västerås och består av tre huskroppar.. Beställare är Aroseken och byggare är NCC. Arbetet startade med projektering och produktion i april-02 och skall vara inflyttningsklara april-03.

Ulleråker park Uppsala

Vi har fått förtroendet att fortsätta produktionen på 44 lägenheter åt Skanska på KV kronåsen 5:1. Arbetet startar med projektering maj-02 och byggstart sep-02 för att stå klart till jul-02. 

 - Tillbaka  -    Upp  -