-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Uppdrag

Kvarteret Lagerlöf etapp 2 Uppsala.

Kvarteret Portalen etapp 2 Uppsala.

 

 -  

Uppdrag 2003

KV Kolaren i Västerås

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på KV Kolaren. Entreprenaden avser 12 lägenheter. Beställare och byggentreprenör är Ångström & Öholm. Arbetet startar med projektering  okt-03 och produktionen börjar nov-03. Byggtid ca 7 mån.

KV Flaggan i Strängnäs

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på KV flaggan. Entreprenaden avser 22 lägenheter. Beställare är Riksbyggen och byggentreprenör är Ångström & Öholm. Arbetet startar med projektering okt-03 och produktionen börjar dec-03. Arbetet skall vara klart i okt-04.

KV Klockaren Uppsala

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på KV Klockaren i Uppsala . Entreprenaden avser 113 lägenheter. Beställare och byggentreprenör är NCC Uppsala. Arbetet startar med projektering juni-03 och produktionen börjar feb-04 byggtid ca 2 år.

KV Lagerlöf et 2 Uppsala

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på KV Lagerlöf i Uppsala . Entreprenaden avser 54 lägenheter. Beställare är Uppsalahem och byggentreprenör är NCC Uppsala. Arbetet startar med projektering juni-03 och produktionen börjar aug-03. Arbetet skall vara klart i maj-04.

KV Tallhaga Uppsala

Vi har fått i uppdrag att utföra fortsättningen på KV Skogsbyn i Uppsala . Entreprenaden avser 8 st radhus. Beställare och byggentreprenör är JM Uppsala. Arbetet startar feb-03 och skall vara klart i sep -03.

Kv Portalen etapp 2 Uppsala

Nu fortsätter vi med etapp 2 på Portalen i Uppsala. Projekteringen är avslutad och vi startar produktionen i juni -03. Arbetet skall vara klart för inflyttning till sommaren 2004.

Hemdal KV Sicklingen och KV Slipstenen

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden av 61 hyresrätter på Hemdal i Västerås. Beställare och byggare är Ångström & Öholm AB. Förvaltningen av hyresrätterna kommer att ske av Mimer. Arbetet startar med kulvert mars -03 och lägenheterna skall stå klara maj-04.

 - Tillbaka  -    Upp  -