-  - 
Startsida - 
Sök - 
Startsida -  / Uppdrag

Verksamhetsbild

 

 -  

Uppdrag 2007

Vargens vret Västerås

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på Vargens vret. Entreprenaden avser 49 lägenheter samt 12 radhus på taket. Beställare Aros bostad AB byggentreprenör är NCC Västerås. Arbetet startar med projektering okt-07 och produktionen börjar okt-07. Byggtid ca 13 mån.

Body cote i Surahammar

Vi skall tillsammans med ångström & mellgren AB utföra värme, vatten, avlopp, gas och tryckluftinstallationer i utbyggnaden av Body cotes lokaler i Surahammar. Beställare Body cote AB.

Kv Skräddaren i Enköping

Vi skall tillsammans med ångström & mellgren AB utföra VS-entreprenaden för 19 nyproducerade lägenheter i centrala Enköping. Beställare: ångström & mellgren AB AB. Start nov-07 byggtid ca 10 mån.

KV Korsängen et 3 Enköping

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på etapp 3 korsängen. Entreprenaden avser  20 lägenheter. Beställare är Studio1 arkitekter AB AB. Arbetet startar med projektering okt-07 och produktionen startar i början på 2008. Arbetet skall vara klart i slutet på 2008.

Fyrisvallen Uppsala

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på KV Fyrisvallen. Entreprenaden avser 166 lägenheter samt en förskola med storkök och kyla. Beställare Uppsala hem byggentreprenör är NCC Uppsala. Arbetet startar med projektering mars-07 och produktionen börjar juni-07. Byggtid ca 22 mån.

Kv Berget och Kv boktryckaren i Uppsala

Vi skall tillsammans med IR Bygg i Uppsala utföra VS-entreprenaden i 2 st nya hus för särskilt boende. Husen består av 6 lägenheter plus kontor. I Kv Berget installeras Värmepumpsanläggning i Kv Boktryckaren fjärrvärme. Beställare Uppsala Hem. Projektering start jan-07 byggstart jan-07 klart aug-07.

Kv Lothar

Vi skall tillsammans med ångström & mellgren AB utföra VS-entreprenaden för 11 nyproducerade "lyxlägenheter" i centrala Västerås. Huset blir 5 våningar högt med mycket hög standard om golvvärme i hela huset.. Beställare: Aros bostad AB.
Start jan-07 byggtid ca 12 mån.

KV Oden 9

Vi har fått i uppdrag att utföra VS-entreprenaden på KV Oden 9. Entreprenaden avser ombyggnad av 5 lägenheter. Beställare är Svenska Hem i Bromma AB. Arbetet startar med projektering jan-07 och produktionen börjar jan-07. Arbetet skall vara klart i april 2007.

Norra Portalen

Vi har fått i uppdrag med att utföra VS-entreprenaden på 159st lägenheter i tre huskroppar med garage under husen. Arbetet kommer att utföras som tre etapper. Beställare och byggare är NCC i Uppsala. Arbetet startar med projektering i mars 2007 och byggstart maj-0. Arbetet beräknas vara klart i sin helhet till semestern 2009.

 - Tillbaka  -    Upp  -